12-06-2023г.

Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравлична абкант-преса с ЦПУ (1бр.)“

Документацията може да изтеглите от тук.